Κέρκυρα παλιές καρτ ποστάλ

ΚΕΡΚΥΡΑ PHOTO GALLERY

Κέρκυρα παλίες καρτ ποστάλ

Επιχρωματισμένη άποψη της Κέρκυρας την δεκαετία του 20

Κέρκυρα παλίες καρτ ποστάλ

Η είσοδος του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας την δεκαετία του 30

Κέρκυρα παλίες καρτ ποστάλ

Το παλαιό φρούριο της Κέρκυρας και τμήμα της Σπιανάδας την δεκαετία του 50

Παλιές καρτ ποστάλ της Κέρκυρας - Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ

ΑΡΧΙΚΗ | ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ